Prāṇāyāma – czyli smakowanie oddechu

Zapraszamy na cotygodniową praktykę prāṇāyāmy także online. Co środę, o 19.15 możesz wziąć udział na żywo w naszej sesji jogicznych praktyk oddechowych. Jeśli więc mieszkasz poza Warszawą albo akurat nie możesz przyjść do naszego studia na Puławskiej, zapraszamy na transmisję online.

Jak działa transmisja online?

🧘‍♀️ Dostęp do transmisji jest bezpłatny dla wszystkich posiadaczy karnetów Ashtanga Warszawa.

🧘‍♀️ Jeśli nie masz u nas karnetu i interesuje cię jedynie prāṇāyāma, najprościej będzie kupić pojedyncze wejście (50 zł) lub karnet na 4 wejścia (zajęcia są 4 razy w miesiącu, a karnet ważny jest 28 dni – 130 zł)

🧘‍♀️ Napisz do nas maila, że chcesz uczestniczyć w zajęciach prāṇāyāmy online – jeśli twój karnet jest ważny, dostaniesz informację z kodem dostępu do zajęć. Jeśli nie masz jeszcze karnetu, prześlemy ci dane do przelewu.

🧘‍♀️ Zajęcia odbywają się na platformie Zoom.

🧘‍♀️ Zajęcia prowadzi Marek Łaskawiec – autoryzowany nauczyciel prāṇāyāmy w tradycji Kaivalyadhama Yoga Institute – więcej tutaj: https://ashtangawarszawa.pl/marek-laskawiec/

Zapraszamy!

Dane do przelewu:
Yogaloka Marek Łaskawiec
Nr konta:
87 1030 0019 0109 8503 0018 4850
Z dopiskiem w tytule przelewu: „smakowanie oddechu”

Pytania oraz zapisy na warsztaty: kontakt@ashtangawarszawa.pl

A WEEKEND TO FLY

SPRING ASHTANGA YOGA RETREAT

/english below/

W wiosenny weekend marca, kiedy przyroda budzi się po zimie, zapraszamy na energetyzujący czas wypełniony praktyką ashtanga jogi. Podczas warsztatu skupimy się szczególnie na vinyasach i balansach, tak aby znaleźć w praktyce jak najwięcej lekkości. I by choć na chwilę wzlecieć ponad matę i codzienność.

Będzie dużo teorii i praktyki ashtanga jogi, ciepło, uśmiechy i pyszne roślinne jedzenie. Każdy jest mile widziany – niezależnie od poziomu praktyki.

Opiekować się będą Wami:

Eloisa Iskandar – która prowadzić będzie większość zajęć i warsztatów.

Monika Popławska – która wspólnie z Eliosą zajmować się będzie Wami na mysore i wspierać w razie potrzeby na zajęciach warsztatowych.

PROGRAM (może ulec drobnym zmianom)

Piątek 24.03
18:00 – przyjazd, zakwaterowanie
19:00 – kolacja
20:00 – spotkanie wprowadzające

Sobota 25.03
8:00 – Mysore
10:00 – śniadanie
12:00 – warsztaty praktyczne – jumping & flying (przejścia)
14:00 – lunch
16:30 – warsztaty teoretyczne
18:00 – kolacja
19:00 – spotkanie wieczorne

Niedziela 26.03
8:00 – Mysore
10:00 – śniadanie
12:00 – warsztaty praktyczne – balanse
13:15 – spotkanie podsumowujące – pytania i odpowiedzi 
14:00 – lunch

Warsztaty nie będą tłumaczone na polski. W razie potrzeby będzie można skorzystać ze wsparcia w tłumaczeniu ze strony Moniki.

Eloisa Iskandar

Urodzona i wychowana w Caracas w Wenezueli, Eloisa obecnie mieszka i uczy w Maastricht w Holandii.

W Caracas Eloisa była nauczycielką w konstruktywistycznym przedszkolu, gdzie indywidualne potrzeby i talenty dzieci są punktem wyjściowym dla ich edukacji. Jej doświadczenie i zrozumienie edukacji wywarło duży wpływ na sposób uczenia przez nią praktyki i filozofii jogi, w której indywidualnie uwzględnia potrzeby i możliwości każdego ze swoich uczniów.

Eloisa rozpoczęła praktykę jogi w 2011 u Liz Carrasquel w Caracas. Zainspirowana pełnym miłości i poświęcenia podejściem swojej nauczycielki, a także zmęczona szybkim rytmem życia w dużym mieście, postanowiła pierwszy raz wyjechać do Indii. Od 2014 r. jeździ uczyć się do Sharatha Jois w KPJAY (obecnie Sharath Yoga Center). Dyscyplina i poświęcenie praktyce jej nauczyciela stanowiły dla niej źródło wielkiej inspiracji. W 2016 r. otrzymała autoryzację do uczenia Ashtanga Jogi.

Od pierwszej podróży do Indii Eloisa studiowała filozofię jogi i tradycyjną recytację mantr u dr M. Jayashree i prof. M. Narasimha w Anatha Research Foundation. Pozwoliło jej to lepiej zrozumieć i tłumaczyć transformującą siłę praktyki jogi.

Obecnie Eloisa pogłębia swoją praktykę i zrozumienie filozofii jogi pod okiem Ty Landruma.

Eliosa stara się pomóc swoim uczniom odnaleźć jak najlepszy balans pomiędzy dyscypliną a zabawą, pracą a relaksacją, aktywnością i wypoczynkiem zarówno w praktyce jogi, jak i poza nią. W czasie wolnym uwielbia gotować, spędzać czas w naturze i z przyjaciółmi.

Monika Popławska

Ashtanga joga jest obecna w jej życiu od kilkunastu lat. Jej praktyka, jak i sposób, w jaki przedstawia ją innym, oparte są na tradycyjnym systemie przekazywanym w KPJAYI w Mysore, w południowych Indiach, gdzie miała możliwość podróżować kilka lat z rzędu i uczyć się bezpośrednio od Sharata Jois, od którego dostała autoryzację do uczenia ashtanga jogi. Regularna praktyka krok po kroku zaczęła wprowadzać zmiany w jej życiu, które sięgały daleko poza prostokąt maty. A ostatecznie doprowadziły ją one do współzałożenia Ashtanga Warszawa – przestrzeni na warszawskim Mokotowie, dedykowanej do praktyki Ashtanga Jogi i budowania społeczności, której bliska jest ta metoda.

MIEJSCE:

Oczyszczalna Miejsce składa się z dwóch niezależnych obiektów – Oczyszczalni i Rozpieszczania. Obydwa stanowią przykład ciekawej, minimalistycznej architektury, z wygodnie wykończonymi wnętrzami o oryginalnym wystroju. Znajdują się na 10 hektarowym, zadrzewionym terenie, co zapewnia całkowity spokój i możliwość odosobnienia. Pokoje są 2-3 osobowe, każdy z osobną łazienką. Sala do jogi jest jasna i przestronna, a w zimowym czasie dodatkowego uroku dodaje jej opalany drewnem kominek.

Zakwaterowanie w klimatycznych pokojach 2,3-osobowych z własnymi łazienkami.

DOJAZD:

Oczyszczalnia Miejsce położona jest niespełna 50 km od Warszawy. Dojazd we własnym zakresie.

TERMIN:

Piątek-niedziela 24-26 marzec 2023

KOSZT:

1100 zł (do 14.02.2023) / 1250 zł (po 14.02.2023)

Cena obejmuje
– noclegi
– 3 roślinne posiłki dziennie
– sesje jogi

Zadatek w wysokości 550 zł jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest możliwy, gdy na twoje miejsce znajdzie się inna osoba.

Zapisy i informacje: kontakt@ashtangawarszawa.pl

.

.

.

On a spring weekend in March, when nature is waking up after winter, we invite you to an energizing time filled with ashtanga yoga practice. During the workshop we will focus particularly on vinyasas and balances, so as to find as much lightness in the practice as possible. And to fly above the mat and everyday life for a while.

There will be lots of theory and practice of ashtanga yoga, warmth, smiles and delicious plant-based food. Everyone is welcome – regardless of level of practice.

You will be taken care of by:

Eloisa Iskandar – who will lead most of the classes and workshops.

Monika Poplawska – who, together with Eliosa, will take care of you on mysore and support you, if necessary, in the workshops.

PROGRAM (may be slightly modified)

Friday 24.03
18:00 – arrival, accommodation
19:00 – dinner
20:00 – introductory meeting

Saturday 25.03
7:30 – Mysore
9:30 – breakfast
12:00 – practical workshop – jumping & flying (transitions
)14:00 – lunch
16:30 – theoretical workshops
18:00 – dinner
19:00 – evening meeting

Sunday 25.03
7:30 – Mysore
9:30 – breakfast
12:00 – practical workshop – arm balances
13:15 – closing meeting1
4:00 – lunch

The workshop will not be translated into Polish. Translation support from Monica will be available if needed.

Eloisa Iskandar

Born and raised in Caracas, Venezuela, Eloisa Iskandar currently lives and teaches in Maastricht, the Netherlands.

​In Caracas, Eloisa was a teacher in a constructivist pre-school. In constructivist pre-schooling, children’s individual needs and talents are taken as the starting point for their education. Her insights as an educator influence her teaching of the practice and philosophy of Yoga that focuses on each individual student’s needs and abilities.

​Eloisa started practicing Yoga in 2011 with Liz Carrasquel in Caracas. Inspired by the dedication and love of her teacher, and tired of the rhythm of a big city, she decided to undertake her first adventure to India.

So, since 2014, Eloisa has been studying Yoga with Sharat Jois at KPJAYI (now Sharath Yoga Center). Her teacher’s discipline and devotion to the practice continue to be a great source of inspiration to her. In 2016 Eloisa received the authorization to teach Ashtanga Yoga.

​Since her first visit to India, Eloisa has been studying Yoga Philosophy and devotional chanting with Dr. M. Jayashree and Prof. M. Narasimha at the Anatha Research Foundation. This has helped her to better explain to others the transformational power of Yoga. Eloisa also enjoys chanting as a devotional practice.

Currently Eloisa is deepening her practice and philosophy studies with Ty Landrum.

​Eloisa strives to help her students to balance discipline and joy, work and relaxation, activity and rest in their Yoga practice and beyond.

Eloisa enjoys cooking delicious food, being in nature, and laughing with friends.

Monika Poplawska

Ashtanga yoga has been present in her life for more than a dozen years. Her practice, and the way she introduces it to others, is based on the traditional system taught at KPJAYI in Mysore, southern India, where she had the opportunity to travel several years in a row and learn directly from Sharat Jois, from whom she received authorization to teach Ashtanga yoga. Step by step, regular practice began to make changes in her life that reached far beyond the mat. And eventually they led her to co-found Ashtanga Warsaw, a space in Warsaw’s Mokotow dedicated to practicing Ashtanga Yoga and building a community close to the method.

PLACE:

Oczyszczalnia Miejsce consists of two independent buildings – Oczyszczalnia Miejsce and the Rozpieszczanie. Both exemplify interesting, minimalist architecture, with comfortably finished interiors of original design. They are located on a 10-acre wooded area, which provides total peace and seclusion. The rooms are 2-3, each with a separate bathroom. The yoga room is bright and spacious, with a wood-burning fireplace adding extra charm in the winter time.

Accommodation is in atmospheric 2,3-bed rooms with private bathrooms.

ACCESS:

Oczyszczalnia Miejsce is located less than 50 km from Warsaw. Getting there on your own.

DATES:

Friday-Sunday 24-26 March 2023

COST:

1100 PLN (until 14.02.2023) / 1250 PLN (after 14.02.2023)

The price includes:
– accommodation
– 3 plant-based meals a day
– yoga sessions

A deposit of PLN 550 is a guarantee to reserve your place.

The reservation fee is refundable if another person takes your place.

Registration and information: kontakt@ashtangawarszawa.pl

Ashtanga & prāṇāyāma – majówka z jogą

Weź głęboki oddech i spędź majówkę wraz z jogą. Zapraszamy cię na wyjazdowe warsztaty, podczas których połączymy dwie piękne praktyki – Ashtanga jogę oraz prāṇāyāmę, czyli technikę oddechową jogi.  Dzień zaczynać będziemy od porannej praktyki Ashtanga Jogi. Podczas zajęć warsztatowych przyjrzymy się technikom przygotowującym do praktyki prāṇāyāmy, a także prāṇāyāmom właściwym, będziemy robić także rozluźniające i regenerujące sesje asan. Wieczorami porozmawiamy o jodze oraz będziemy praktykować prāṇāyāmę i medytację połączoną z oddechem.

Naszą majówkę spędzimy w nowym, pięknym i ustronnym ośrodku „Nad Rogalami”, położonym w znanym z walorów krajobrazowych rejonie Mazur Garbatych. Jest to ciągle nieodkryty zakątek Mazur,  kraina, pełna większych i mniejszych czystych jezior, rozrzuconych pośród kolorowych łąk i zielonych lasów. W okolicy znajduje się wiele ciekawych tras rowerowych. Więcej – https://nadrogalami.pl/

DLACZEGO WARTO?

(1) Zanurzysz się w poranną praktykę Ashtanga jogi, która dostarczy ci energii i wzmocni twoje ciało oraz umysł. Jeśli nie znasz Ashtangi, będzie to doskonała okazja do spróbowania tej pięknej metody, która łączy ruch z oddechem, a wysiłek z rozluźnieniem i skupieniem uwagi.

(2) Poznasz wybrane prāṇāyāmy, techniki do niej przygotowujące (m.in. kriye) oraz ich dobroczynny wpływ na układ krwionośny, trawienny, nerwowy. Nauczysz się, jak przy pomocy prostych praktyk oddechowych dostarczyć sobie energii albo wyciszyć się i uspokoić.

(3) Spędzisz weekend w gronie ludzi o dobrej energii, na praktyce i rozmowach o jodze, ale także znajdziesz czas na relaks, spacery po okolicy, korzystanie z uroków mazurskich jezior oraz smakowanie wege kuchni i spokojny sen po wieczornej medytacji z oddechem.

PROWADZĄCY – Marek Łaskawiec:

Współzałożyciel studia jogi Ashtanga Warszawa. Prowadzi zajęcia Ashtanga jogi oraz zajęcia z prāṇāyāmy. Jogi uczył się u wielu znakomitych nauczycieli podczas warsztatów i kursów prowadzonych przez m.in. Richarda Freemana, Johna Scotta, Ty’a Landruma oraz Petri Räisänena. Tajniki korekt podczas praktyki I‑szej i II-giej serii Ashtanga Jogi pogłębiał na szkoleniu nauczycielskim Manju Joisa. Jest absolwentem kursu nauczycielskiego RYT200 w ramach Yoga Alliance. Brał udział w warsztatach z anatomii prowadzonych przez m.in. Davida Keila oraz Stu Girlinga. Jogę kręgosłupa studiował na kursie prowadzonym przez Berniego Clark i dr Stuarta McGill. Ukończył kurs nauczycielski prāṇāyāmy w tradycji Kaivalyadhama Yoga Institute prowadzony przez Sudhira Tiwari.

Studiował filologię i filozofię, pasjonuje się w historią i teorią jogi. Jest absolwentem licznych kursów i warsztatów z filozofii i historii jogi. Studiuje Sanskryt w Oxford Centre for Hindu Studies. Pisze teksty poświęcone historii, teorii i praktyce jogi. Jest współtwórcą portalu o jodze Omline , gdzie można posłuchać jego wykładów i wziąć udział w kursach prāṇāyāmy oraz sesjach asan. W ramach kursów dla przyszłych nauczycieli jogi prowadzi zajęcia poświęcone teorii i historii jogi.

RAMOWY PROGRAM

3.05 ŚRODA

od 17:00 – przyjazd i zakwaterowanie

18.00 – Praktyka świadomego oddechu

19.00 – Kolacja

20.00 – Zapoznawcza rozmowa, krótkie wprowadzenie do programu warsztatów. Pytania i odpowiedzi. Prāṇāyāma i medytacja przed snem.

4.05 CZWARTEK – 6.05 SOBOTA

7.30 – Kawa, herbata

7.45 – Praktyka oddechowa wykonywana na czczo

8.00 – Praktyka Ashtanga jogi

9.30 – Śniadanie

12:30 – zajęcia warsztatowe

14:00 – obiad

(po obiedzie czas wolny na relaks nad jeziorem lub zwiedzanie okolicy, jeśli będzie padało zrobimy dodatkowe zajęcia, wykład lub dyskusję)

19:00 – kolacja

20:00 – Wieczorna dyskusja. Prāṇāyāma i medytacja przed snem.

7.05 NIEDZIELA

7:30 – praktyka jogi

9:30 – śniadanie

11.00 – zajęcia warsztatowe

13.00 – obiad

14.00 – wyjazd

CENA WYJAZDU (od osoby):

Nocleg w pokoju 2-3-osobowym:

  • Do 1-szego marca 2023 r. – 1750 zł
  • Po 1-szym marca 2023 r. – 1950 zł

DOJAZD we własnym zakresie. Ośrodek znajduje się 16 km od Ełku, jeżeli więc nie masz samochodu,  możesz dojechać taksówką z dworca w Ełku. Jeśli planujesz jechać własnym samochodem i chcesz kogoś zabrać albo szukasz sposobu na podzielenie się kosztem paliwa, zaznacz to w mailu do nas.  Jeśli nie masz transportu, daj znać – zapytamy zmotoryzowanych uczestników czy i jak mogą pomóc. Adres ośrodka: Rogale 29, 19-330 Stare Juchy (https://nadrogalami.pl/kontakt/)

REZERWACJA – 

(1) Napisz na maila: kontakt@ashtangawarszawa.pl,

(2) Wpłać zaliczkę w wysokości 850 PLN lub całość kwoty przelewem (z dopiskiem „Warsztaty, Rogale 05/2023”). UWAGA: jedynie wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji miejsca na warsztacie.

(3)  Reszta kwoty płatna na miejscu w gotówce lub przelewem przed przyjazdem do 25-tego kwietnia 2023 r. W przypadku odwołania warsztatów zaliczki podlegają w całości zwrotowi. W przypadku rezygnacji z warsztatów po wpłacie zaliczki przez uczestnika podlega ona zwrotowi jedynie gdy na zwalniane miejsce znajdzie się inna osoba.

(4) Wszelkie pytania w sprawie wyjazdu prosimy kierować wyłącznie na mail : kontakt@ashtangawarszawa.pl

(5) Dane do przelewu (na życzenie wystawiamy fakturę):

Yogaloka Marek Łaskawiec

03-083 Warszawa

Tapetowa 7a

Nr konta: 87 1030 0019 0109 8503 0018 4850

Wakacje z jogą – Weź głęboki oddech

Zapraszamy na wakacje z jogą do Siedliska Klangor na Suwalszczyźnie.  Dzień zaczynać będziemy od praktyki Ashtanga jogi, dostosowanej do możliwości i potrzeb uczestników – także tych, którzy dotychczas nie praktykowali tej metody. Podczas zajęć warsztatowych zajmiemy się wybranymi elementami praktyki asan, skupimy się na uelastycznieniu i wzmocnieniu ciała, będziemy praktykować ćwiczenia oddechowe i medytację. Jeśli będziecie mieli ochotę, porozmawiamy także trochę o teorii jogi.

Siedlisko znajduje się tuż obok Suwalskiego Parku Krajobrazowego, znanego z przepięknego krajobrazu polodowcowego i licznych, urokliwych jezior, oraz w bezpośredniej bliskości Puszczy Rominckiej. Warto także wybrać się na wycieczkę do doliny wodziłkowskiej oraz Góry Zamkowej i Góry Cisowej. Na terenie Parku, ok. 1,5 km od Siedliska, znajduje się najgłębsze w Polsce Jezioro Hańcza, z dziką plażą i krystalicznie czystą wodą. Na trasie do Puszczy Romnickiej, również blisko Siedliska, znajduje się Jezioro Pobłędzie z zagospodarowaną plażą i wieżą widokową. Wszystkie te miejsca można zwiedzić pieszo, ale są to także fantastyczne tereny na wycieczki rowerowe. W Siedlisku można pożyczyć kilka rowerów, ale warto również przywieźć swój – jest dla nich miejsce. Wokół samego Siedliska jest pusto, dziko i spokojnie, nie ma tam sąsiadów, można wybrać się na długi spacer i nie spotkać absolutnie nikogo.

Więcej informacji o atrakcjach turystycznych regionu:

http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/suwalski-park-krajobrazowy/

http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/szurpily-gora-zamkowa-na-suwalszczyznie/

http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/gora-cisowa-punkt-widokowy/

Aby dać Wam czas na korzystanie z uroków okolicy, będziemy modyfikować nasz program w zależności od pogody tak, aby w pełni cieszyć się suwalskim latem.

DLACZEGO WARTO?

(1) Poranna praktyka Ashtanga jogi, która łączy ruch z oddechem, a wysiłek z rozluźnieniem i skupieniem uwagi, dostarczy ci energii i wzmocni twoje ciało oraz umysł.

(2) Na zajęciach warsztatowych wzmocnisz i uelastycznisz ciało. Poznasz wybrane techniki oddechowe (prāṇāyāmy) oraz techniki do nich przygotowujące. Doświadczysz ich dobroczynnych skutków na układ oddechowy, krwionośny, trawienny, nerwowy. Nauczysz się, jak przy pomocy prostych praktyk oddechowych np. dostarczyć sobie energii albo wyciszyć się i uspokoić.

(3) Spędzisz weekend w gronie ludzi o dobrej energii, kochających jogę, znajdziesz czas na relaks, słodkie nicnierobienie lub pływanie w jeziorze albo aktywne piękne zwiedzanie okolicy, a także smakowanie wege kuchni i spokojny sen po wieczornej medytacji z oddechem.

PROWADZĄCY – Marek Łaskawiec:

Współzałożyciel studia jogi Ashtanga Warszawa. Prowadzi zajęcia Ashtanga jogi oraz zajęcia z prāṇāyāmy. Jogi uczył się u wielu znakomitych nauczycieli podczas warsztatów i kursów prowadzonych przez m.in. Richarda Freemana, Johna Scotta, Ty’a Landruma oraz Petri Räisänena. Tajniki korekt podczas praktyki I‑szej i II-giej serii Ashtanga Jogi pogłębiał na szkoleniu nauczycielskim Manju Joisa. Jest absolwentem kursu nauczycielskiego RYT200 w ramach Yoga Alliance. Brał udział w warsztatach z anatomii prowadzonych przez m.in. Davida Keila oraz Stu Girlinga. Jogę kręgosłupa studiował na kursie prowadzonym przez Berniego Clark i dr Stuarta McGill. Ukończył kurs nauczycielski prāṇāyāmy w tradycji Kaivalyadhama Yoga Institute prowadzony przez Sudhira Tiwari.

Studiował filologię i filozofię, pasjonuje się w historią i teorią jogi. Jest absolwentem licznych kursów i warsztatów z filozofii i historii jogi. Studiuje Sanskryt w Oxford Centre for Hindu Studies. Pisze teksty poświęcone historii, teorii i praktyce jogi. Jest współtwórcą portalu o jodze Omline , gdzie można posłuchać jego wykładów i wziąć udział w kursach prāṇāyāmy oraz sesjach asan. W ramach kursów dla przyszłych nauczycieli jogi prowadzi zajęcia poświęcone teorii i historii jogi.

RAMOWY PROGRAM

9.07 NIEDZIELA

od 16:00 – przyjazd i zakwaterowanie

17.00 – Joga relaksacyjna, praktyka świadomego oddechu

19.00 – Kolacja

20.00 – Zapoznawcza rozmowa, krótkie wprowadzenie do programu warsztatów. Pytania i odpowiedzi. Praktyki oddechowe i medytacja przed snem.

10.07 PONIEDZIAŁEK – 14.07 PIĄTEK

7.30 – Kawa, herbata

7.45 – Poranna praktyka jogi

9.30 – Śniadanie
12:30 – Zajęcia warsztatowe
14:00 – Obiad

(po obiedzie czas wolny na relaks lub zwiedzanie okolicy, ewentualnie dodatkowe aktywności gdyby pogoda nie dopisywała)

19:00 – Kolacja
20:00 – Wieczorna dyskusja. Praktyki oddechowe i medytacja przed snem.

15.07 SOBOTA

7:30 – praktyka jogi
9:30 – śniadanie
11.00 – zajęcia warsztatowe

13.00 – obiad

14.00 – wyjazd

CENA WYJAZDU (od osoby):

Nocleg w pokoju 2-3 osobowym z łazienką:

  • Do 31-szego maja 2023 r. – 2,490 zł
  • Po 1-szym czerwca 2023 r. – 2,590 zł

DOJAZD we własnym zakresie. Siedlisko znajduje się ok. 30 km od Suwałk. Jeśli planujesz jechać własnym samochodem i chcesz kogoś zabrać albo szukasz sposobu na podzielenie się kosztem paliwa, zaznacz to w mailu do nas.  Jeśli nie masz transportu, daj znać – zapytamy zmotoryzowanych uczestników czy i jak mogą pomóc.

Adres ośrodka: Siedlisko Klangor, Kłajpedka 7, 16-407 Wiżajny (http://www.klangor.pl/)  

REZERWACJA – 

(1) Napisz na maila: kontakt@ashtangawarszawa.pl,

(2) Wpłać zaliczkę w wysokości 1090 PLN lub całość kwoty przelewem (z dopiskiem „Wakacje z jogą 07/2023”). UWAGA: jedynie wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji miejsca na warsztacie.

(3)  Reszta kwoty płatna na miejscu w gotówce lub przelewem przed przyjazdem do 30-tego czerwca 2023 r. W przypadku odwołania warsztatów zaliczki podlegają w całości zwrotowi. W przypadku rezygnacji z warsztatów po wpłacie zaliczki przez uczestnika podlega ona zwrotowi jedynie gdy na zwalniane miejsce znajdzie się inna osoba.

(4) Wszelkie pytania w sprawie wyjazdu prosimy kierować wyłącznie na mail : kontakt@ashtangawarszawa.pl

(5) Dane do przelewu (na życzenie wystawiamy fakturę):

Yogaloka Marek Łaskawiec

03-083 Warszawa

Tapetowa 7a

Nr konta: 87 1030 0019 0109 8503 0018 4850